Seismiske grunnundersøkelsar

Ofta Kraft planlegg 26 januar – 27 januar å gjennomføre grunndersøkingar i område for kraftstasjon. I samband med arbeidet vil ein kunne høyre enkelte lydar i form av «smell»