Ofta Kraftverk – Godkjenning av detaljplan for miljø og landskap