Ofta Kraftverk: Detaljplan for miljø og landskap

  202115244-43Høyring av detaljplan for bygging av Ofta kraftverk – Lærdal kommune Plan for miljø og landskap Ofta Kraftverk revB Vedlegg 1 Oversiktskart Vedlegg 2 Bilete og fotomontasje Vedlegg 5 Minstevassføring Vedlegg 6 Flaumberekningar inntak Vedlegg 7 Nettilknyting Vedlegg 8 Teikningar Vedlegg 8 Teikningsliste Vedlegg 9 Massedeponi Vedlegg 10 Avtale kommune og vassverk Vedlegg 11 […]

Utbygging Ofta Kraftverk: status pr. 4/2-22:

Med bakgrunn i innspel frå infomøte og synfaring, samt kartlegging av grunnforholda i området arbeider Ofta Kraft no med ein optimalisering av detaljplanen. Straks denne er ferdig har NVE signalisert at dei vil sende planen på ei ny høyring, som også inkl. dykk i bustadfeltet.   Detaljplanen vil innehalde mellom anna ei utgreiing av alternativ […]