Ofta Kraftverk

Om prosjektet

Tiltaket er lokalisert i Lærdal kommune i Vestland fylke. Anlegget er lokalisert i Ofta, som tilhøyrer Lærdalsvassdraget, som har utløp til Lærdalsfjorden. Tiltaket er lokalisert ca. 3 km aust for kommunesenteret Lærdal. Tiltaksområdet ligg mellom 1,5 og 4 km aust for Lærdalsøyri.

Kraftverket vil nytte eit fall på 593 m i Ofta med dam plassert på kote 650, og HRV på kote
652,2 moh og OK golv stasjon på kote 56,7.

Installert effekt er på 9,6 MW med estimert årsproduksjon på ca. 16,8 GWh. Slukeevna til kraftverket er sett til 1,6 m3/s.

SISTE NYHEITER